Een Puber

Een Puber
in opstand die zich losweekt
een Ouder
met verstand
die zich opvreet
een Puber
die vergelijkt
en zich verrijkt
een Ouder
die verstijft
en zich verblijdt
een Puber
die leert
en zich bezeert
een Ouder
die leert
en zich vereert
een Puber
die vergeet
en terugkomt
een ouder
die vergeeft
en verwelkomt